การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ค. 2567 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ค. 2567 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2567

30 พ.ค. 2567 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ค. 2567 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2567

30 พ.ค. 2567 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2567

30 พ.ค. 2567 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ค. 2567 2

ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2567

29 พ.ค. 2567 3

สัญญาเลขที่ 13/2567

29 พ.ค. 2567 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2567

29 พ.ค. 2567 2

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: วันที่ 25 มกราคม 2567 สพร. 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่้างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันที่ 25 มกราคม 2567 สพร. 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ