การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 001/2564

4 พ.ย. 2563 774

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

16 มิ.ย. 2563 937

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เรื่องขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

2 มิ.ย. 2563 858

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าและสวมหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biddinG)

28 ก.พ. 2563 814

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าและสวมหย่อม

19 ก.พ. 2563 763

ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาทำความสะอาดดูแลสนามหญ้าแลัสวนหย่อม ประจำปี งปม 2563

14 พ.ย. 2562 738

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

4 พ.ย. 2562 988

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ

30 พ.ย. 2559 1,339

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ (สอบข้อเขียน)

29 พ.ย. 2559 1,383

สพร.20 เชียงราย : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายในอกช่วยปฏิบัติงานราชการ

28 พ.ย. 2559 1,322

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การประเมินรับรอบความรู้ความสามารถ EP2

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 2561

บริการประชาชนและสถานประกอบการ