การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม และตรวจแรงงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย

24 พ.ค. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 พ.ค. 2566

ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

22 พ.ค. 2566

ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

19 พ.ค. 2566

ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

18 พ.ค. 2566

ตรวจเยี่ยมเพื่อทำการตรวจตรา และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

17 พ.ค. 2566

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ

15 พ.ค. 2566

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา

10 พ.ค. 2566

ร่วมสนับสนุนวิทยากรเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 พ.ค. 2566