การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งบทดลอง เดือน ธ.ค.65

9 ม.ค. 2566

ประสานการฝึกอบรมโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6 ม.ค. 2566

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของประเภทต่างๆ ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

6 ม.ค. 2566

มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

6 ม.ค. 2566

การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้

26 ธ.ค. 2565

การตัดเย็บเสื้อผ้า

26 ธ.ค. 2565

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมสมาคมคนพิการแม่สาย สร้างอาชีพ มีรายได้ รับนักท่องเที่ยวเชียงราย

22 ธ.ค. 2565

จัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า

22 ธ.ค. 2565

เปิดฝึกอบรม การประยุกต์ใช้งานสวิตซ์อัจฉริยะในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร

14 ธ.ค. 2565