การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าและสวมหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biddinG)

28 ก.พ. 2563

...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าและสวมหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biddinG)