การแสดงผล

+
-

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

16 มิ.ย. 2563

...
...
...
...

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 3 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมประมูล กำหนดดูสภาพชำรุดที่จะขาดทอดตลาด ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารตามภาพ