การแสดงผล

+
-

สพร.20 เชียงราย : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายในอกช่วยปฏิบัติงานราชการ

28 พ.ย. 2559

...

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบ้ติงานราชการ รายละเอียด ดังไฟล์ที่แนบท้าย

ไฟล์แนบ :