การแสดงผล

+
-

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 001/2564

4 พ.ย. 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 001/2564 การจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบปรมาณ 2564 จำนวน 10 เดือน เอกสาร ตามแนบไฟล์ท้ายนี้

ไฟล์แนบ :