การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

4 พ.ย. 2562

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เดือน (1 ธ.ค.2562 - 31 มี.ค. 2563)