การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ (สอบข้อเขียน)

29 พ.ย. 2559

...

ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 นั้น บัดนี้การสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือก(สอบข้อเขียน) ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :