การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงาน งปม. 2559 19/10/2559
ผลการดำเนิน งปม. 2559 1 ต.ค. 58-28 มี.ค. 59 29/03/2559
สรุปผลการดำเนินงานปีงบปมาณ 2558 02/10/2558