การแสดงผล

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าและสวมหย่อม

19 ก.พ. 2563

...
...

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าและสวมหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biddinG)