การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 237/2566

8 มิ.ย. 2566 20

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมจัดแฟ้ม จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มิ.ย. 2566 22

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig Worker) ครั้งที่ ๒

8 มิ.ย. 2566 75

ใบสั่งจ้างเลขที่ 236/2566

7 มิ.ย. 2566 27

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบการศึกษาในสถานประกอบกิจการที่เชื่อมโยงกับผลิตผลทางเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี และชุดกิจกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มิ.ย. 2566 27

ใบสั่งซื้อเลขที่ 235/2566

7 มิ.ย. 2566 20

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มิ.ย. 2566 20

ใบสั่งจ้างเลขที่ 233/2566

2 มิ.ย. 2566 40

ใบสั่งจ้างเลขที่ 234/2566

2 มิ.ย. 2566 38

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มิ.ย. 2566 41

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: DSD Channel EP 26

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: มอบวุฒิบัตร และเครื่องมือโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0@จังหวัดบึงกาฬ