การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 276/2565

26 ก.ย. 2565 7

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 ทางสื่่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ก.ย. 2565 7

ใบสั่งจ้างเลขที่ 275/2565

23 ก.ย. 2565 24

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2565 22

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2565 21

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างจัดงานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ จำนวน 1 งาน

23 ก.ย. 2565 29

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้า และขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 ก.ย. 2565 28

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 ก.ย. 2565 27

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดโครงการมหกรรมรวมพลังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

22 ก.ย. 2565 36

ใบสั่งจ้างเลขที่ 274/2565

21 ก.ย. 2565 31

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: อบรมผู้ช่วยพยาบาลฟรี! จบใน 1 เดือน มีงานทำในซาอุดิอาระเบีย

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566