การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 276/2565

26 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 ทางสื่่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ก.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 275/2565

23 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างจัดงานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ จำนวน 1 งาน

23 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้า และขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 ก.ย. 2565

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดโครงการมหกรรมรวมพลังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

22 ก.ย. 2565