การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 102/2566

26 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 103/2566

26 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

26 ม.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2566

26 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2566

26 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2566