การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ไฟล์แนบ :: 6_File_ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรม กศป._12062567153659_.pdf ดาวน์โหลด