การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 4 Read for the Blind อ่านหนังสือเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา

12 มิ.ย. 2567

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 3 Recycled Paper จิตอาสาสมุดทำมือเพื่่อน้อง

12 มิ.ย. 2567

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 2 Just so you know. บอกให้รู้ไว้

12 มิ.ย. 2567

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 5 ชาว กศป. ร่วมใจลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R (Reduce Reuse Recycle)

11 มิ.ย. 2567

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 1 เรียนรู้จากคำพ่อสอนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

11 มิ.ย. 2567

เข้าตรวจเยี่ยม ควบคุม ดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า

10 มิ.ย. 2567

เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤตประชากร ประเด็นการสร้างพลังผู้สูงอายุ ผ่อนหนักให้เป็นเบา พลิกวิกฤตทางประชากรเป็นโอกาส มาตรการ "ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้สูงอายุ"

10 มิ.ย. 2567

ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ภารกิจของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี

10 มิ.ย. 2567

ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า

10 มิ.ย. 2567