การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือจัดทำร่างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ปีงบ พ.ศ. 2566

28 เม.ย. 2566

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่น 4/2566

28 เม.ย. 2566

ศป. ลงพื้นที่ตรวจติดตามฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ@สพร. 3 ชลบุรี

26 เม.ย. 2566

รองไพลิน พร้อมด้วยคณะ มอบวุฒิบัตร และเครื่องมือประกอบอาชีพโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0@บึงกาฬ

26 เม.ย. 2566

ศป. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ในพื้นที่จังหวัดระยอง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงบประมาณ

26 เม.ย. 2566

ศป. ลงพื้นที่โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0@อุดรธานี

26 เม.ย. 2566

ศป. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย@อุดรธานี

26 เม.ย. 2566

ศป. ลงพื้นที่ตรวจติดตามฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ@สพร. 3 ชลบุรี

26 เม.ย. 2566

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 1/2566

20 เม.ย. 2566