การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างโครงการจ้างจัดทำเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค. 2566 21

ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/2566

20 มี.ค. 2566 17

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค. 2566 15

ใบสั่งจ้างเลขที่ 154/2566

17 มี.ค. 2566 30

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มี.ค. 2566 26

ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2566

16 มี.ค. 2566 34

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค. 2566 33

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์

16 มี.ค. 2566 35

ใบสั่งจ้างเลขที่ 152/2566

16 มี.ค. 2566 72

ใบสั่งจ้างเลขที่ 151/2566

15 มี.ค. 2566 36

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: DSD Channel on tour พนักงานช่วยการพยาบาล สงขลา

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ติดตามและเยี่ยมชมการฝึกอบรม@กสทช.