การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 4 Read for the Blind อ่านหนังสือเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา

12 มิ.ย. 2567 23

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 3 Recycled Paper จิตอาสาสมุดทำมือเพื่่อน้อง

12 มิ.ย. 2567 20

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 2 Just so you know. บอกให้รู้ไว้

12 มิ.ย. 2567 24

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 5 ชาว กศป. ร่วมใจลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R (Reduce Reuse Recycle)

11 มิ.ย. 2567 19

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 243/2567

19 มิ.ย. 2567 29

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

19 มิ.ย. 2567 18

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มิ.ย. 2567 45

ใบสั่งจ้างเลขที่ 242/2567

18 มิ.ย. 2567 27

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 37

ใบสั่งจ้างเลขที่ 239/2567

18 มิ.ย. 2567 22

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 41

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 40

ใบสั่งจ้างเลขที่ 238/2567

18 มิ.ย. 2567 29

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท เกี่ยวกับวิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 33

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: DSD Ontour โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้ภารกิจของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 4 - 6 มิ.ย. 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี