การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดโครงการมหกรรมรวมพลังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ๒๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ก.ย. 2565 10

ใบสั่งซื้อ 279/2565

30 ก.ย. 2565 14

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2565 13

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์มติชน และข่าวสด

29 ก.ย. 2565 25

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2566

29 ก.ย. 2565 28

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงาน (WorldSkills Thailand Website)

28 ก.ย. 2565 23

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2565 33

ใบสั่งซื้อเลขที่ 278/2565

27 ก.ย. 2565 24

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2565 24

ใบสั่งซื้อเลขที่ 277/2565

27 ก.ย. 2565 28

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: อบรมผู้ช่วยพยาบาลฟรี! จบใน 1 เดือน มีงานทำในซาอุดิอาระเบีย

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566