การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการขอแจ้งประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” หรือเว็บไซต์ https://xn--72c5abh2bf8icw0m9d.doe.go.th/ ให้กับคนพิการทราบและเข้าไปใช้ประโยชน์
ที่รวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหางาน สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ หรือค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน ต่อยอดเพิ่มรายได้ โดยใช้บริการฟรีได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694
ไฟล์แนบ :: 6_Images_1. LINE_ALBUM_Info Graphic วิธีการใช้งาน - แบบมี Clip การใช้งาน_2_26062567113855_.jpg ดาวน์โหลด