การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

23 ก.พ. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบผ้าจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

23 ก.พ. 2567

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม เพื่อให้ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ

16 ก.พ. 2567 5

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ

16 ก.พ. 2567 5

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านทางสื่อโทรทัศน์

28 ก.พ. 2567 21

ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2567

28 ก.พ. 2567 18

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2567 16

ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/2567

28 ก.พ. 2567 37

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2567 21

ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2567

27 ก.พ. 2567 31

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์

27 ก.พ. 2567 37

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

27 ก.พ. 2567 32

ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2567

27 ก.พ. 2567 37

ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2567

27 ก.พ. 2567 38

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: VTR ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำเสนอ รมว. พิพัฒน์

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2566