การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้และสาธิตโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

15 มิ.ย. 2565

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

15 มิ.ย. 2565 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครเปิดการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10 มิ.ย. 2565 7

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ดำเนินการเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

9 มิ.ย. 2565 5

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาด

31 ม.ค. 2565 182

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ3งาน

10 ก.ย. 2564 240

ประกาศ สนพ.สกลนคร ขายทอดตลาด

2 ธ.ค. 2563 343

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธี e-biddind

2 ธ.ค. 2563 311

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

21 ต.ค. 2563 360

ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความสะอาด และ บริการดูแลสนามหญ้า สวนย่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

7 ต.ค. 2563 337

สนพ.สกลนคร รายงานงบการเงินประจำเดือน

24 เม.ย. 2560 858

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5 ก.ย. 2559 902

ประกาศ ศพจ.สกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

2 ส.ค. 2559 899

ศพจ.สกลนครประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

18 ก.ย. 2558 921

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ชีวิตที่เริ่มจากศูนย์

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: มาตรฐานฝีมือไฟฟ้า60

บริการประชาชนและสถานประกอบการ