การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ3งาน

10 ก.ย. 2564 162

ประกาศ สนพ.สกลนคร ขายทอดตลาด

2 ธ.ค. 2563 259

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธี e-biddind

2 ธ.ค. 2563 239

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

21 ต.ค. 2563 270

ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความสะอาด และ บริการดูแลสนามหญ้า สวนย่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

7 ต.ค. 2563 254

สนพ.สกลนคร รายงานงบการเงินประจำเดือน

24 เม.ย. 2560 776

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5 ก.ย. 2559 806

ประกาศ ศพจ.สกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

2 ส.ค. 2559 819

ศพจ.สกลนครประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

18 ก.ย. 2558 832

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพคร้ังที่ 2

8 พ.ค. 2558 957

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ชีวิตที่เริ่มจากศูนย์

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: มาตรฐานฝีมือไฟฟ้า60

บริการประชาชนและสถานประกอบการ