การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นางสาวสมอน - ลีทนทา ไม่มี เตรียมเข้าทำงาน สาขาเย็บจักรอุตสาหกรรม
นางฐิตาพร - โถบำรุง ไม่มี เตรียมเข้าทำงาน สาขาเย็บจักรอุตสาหกรรม จำนวน280 ชม. จำนวน 2 เดือน ฝึกงาน 1 เดือน