การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์(ไม่ใช่) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
2 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา)(ไม่ใช่) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
3 ช่างปูกระเบื้อง 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
4 ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร 18 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
5 ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร 18 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม