การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แบบสำรวจความพึงพอใจ.pdf 817
2 แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.pdf 674
3 การรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 660
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 4146
5 Workforce-with-World-class-Competency.pdf 1091
6 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 620
7 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 584
8 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ.pdf 512
9 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีม.pdf 678
10 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหา.pdf 713
11 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงง.pdf 503
12 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทด.pdf 540