การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แบบสำรวจความพึงพอใจ.pdf 750
2 แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.pdf 596
3 การรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 596
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 4052
5 Workforce-with-World-class-Competency.pdf 1017
6 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 565
7 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 521
8 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ.pdf 445
9 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีม.pdf 618
10 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหา.pdf 655
11 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงง.pdf 441
12 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทด.pdf 475