การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แบบสำรวจความพึงพอใจ.pdf 714
2 แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.pdf 566
3 การรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 565
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 3945
5 Workforce-with-World-class-Competency.pdf 988
6 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 540
7 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 495
8 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ.pdf 411
9 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีม.pdf 597
10 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหา.pdf 629
11 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงง.pdf 412
12 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทด.pdf 443