การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แบบสำรวจความพึงพอใจ.pdf 800
2 แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.pdf 651
3 การรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 644
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 4112
5 Workforce-with-World-class-Competency.pdf 1069
6 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 608
7 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 566
8 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ.pdf 496
9 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีม.pdf 660
10 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหา.pdf 697
11 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงง.pdf 486
12 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทด.pdf 524