การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

24 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

16 พ.ย. 2565 11

นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้รับเชิญออกรายการวิทยุ Live รายการ.. #สวัสดีกระบี่

10 พ.ย. 2565 14

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ออกพื้นที่ประสานการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

9 พ.ย. 2565 18

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โครงการแรงงานติดดาว