การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ร่วมกิจกรรมบริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่

16 มิ.ย. 2565

นางสาวพเยาว์ บุญช่วย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการนวดไทย (Thai Massage) ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

14 มิ.ย. 2565 3

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1

14 มิ.ย. 2565 3

นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 10 คน

8 มิ.ย. 2565 4

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โครงการแรงงานติดดาว