การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เป็นหน่วยงานราชการ 
สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เปิดดำเนินการครั้งแรก
โดยเช่าอาคารสำนักงานชั่วคราวเลขที่ 1/36-37 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ 
อ.เมือง จ.กระบี่ 

ปัจจุบันได้ย้ายมาสร้างอาคารสำนักงาน ณ ที่ตั้ง 245 หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย 
อ.เมือง จ.กระบี่ ในพื้นที่ 25 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546