การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้

ไฟล์แนบ :: 44_File_1111_25032565153727_.pdf ดาวน์โหลด