การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ออกตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

29 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือ

29 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า Rider หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการขนส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์

29 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการขนส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์

29 ก.ย. 2565

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โครงการแรงงานติดดาว