การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ นางสมพร ดวงแก้ว มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 พ.ค. 2566

นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2566

3 พ.ค. 2566 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบขนมอบ

3 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ขุดเครื่องมือทำมาหากิน) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฝึกอบรมประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ จำนวน 3 รุ่น

28 เม.ย. 2566 4

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โครงการแรงงานติดดาว