การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ร่วมกิจกรรมบริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่

16 มิ.ย. 2565

นางสาวพเยาว์ บุญช่วย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการนวดไทย (Thai Massage) ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

14 มิ.ย. 2565

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1

14 มิ.ย. 2565

นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 10 คน

8 มิ.ย. 2565

นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบชุดนักศึกษาพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล

8 มิ.ย. 2565

นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาบาร์เทนเดอร์ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

8 มิ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรง เพื่อจัดทำแม่พิมพ์ตัวใหม่ นอกรอบ

8 มิ.ย. 2565

นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เข้าประสานความร่วมมือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อกำหนดขั้นตอนการเตรียมการก่อนการทดสอบ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

7 มิ.ย. 2565

นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

7 มิ.ย. 2565