การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ นางสมพร ดวงแก้ว มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 พ.ค. 2566

นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2566

3 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบขนมอบ

3 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ขุดเครื่องมือทำมาหากิน) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฝึกอบรมประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ จำนวน 3 รุ่น

28 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมกิจกรรมบริการประชาชนโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมฝังเทศน์มหาชาติกัณฑ์พระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

27 เม.ย. 2566

นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เป็นประธานมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ขุดเครื่องมือทำมาหากิน) ฝึกอบรมประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ จำนวน 3 รุ่น

27 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ จัดดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

27 เม.ย. 2566