การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมหารือโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ร่วมกับตัวแทนภาคเอกชน

2 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

27 ม.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า จำนวน 30 ชม.

26 ม.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมกิจกรรมบริการประชาชนโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ คร้ังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 ม.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

24 ม.ค. 2566

นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกระบี่

20 ม.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่

20 ม.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ และสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการจ้างงานคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ

18 ม.ค. 2566

นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าพบหารือ นายนัทที อดิศราลักษณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ เพื่อหารือและสำรวจความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

18 ม.ค. 2566