การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนจังหวัดกระบี่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

26 ม.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

17 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

17 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

17 พ.ย. 2566

ประชุมการมอบหมายภารกิจและแนวทางปฏิบัติการให้บริการด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกระบี่

17 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)

17 พ.ย. 2566

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศอิสราเอล จำนวน 2 ราย

3 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ประชุม “คณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 45 กระบี่ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

3 พ.ย. 2566