การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมผ่านการฝึกทักษะออนไลน์จาก Microsoft 5 หลักสูตร

DSD Online Training

 

เดือนกรกฎาคม 2565 นี้

 

สำหรับผู้สนใจ Upskill เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณยิ่งขึ้นไปอีก 

เราขอเชิญท่านเข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกทักษะออนไลน์จาก Microsoft  5 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่

1. Microsoft Word Intermediate >> Click

2. Microsoft PowerPoint Intermediate >> Click

3. Microsoft Excel Intermediate >> Click

4. Microsoft Sway >> Click

5. Basic Cybersecurity >>  Click

 

DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"

 

 สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา 

 

 ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย