การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายอาทิตย์ - บุญคำ

หลักสูตรที่จบ

ฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่น2/2545

เบอร์โทรศัพท์

099-0703072

อีเมล์

-

ที่อยู๋

97 ม.1 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร

ประวัติ

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ รุ่น2/2545

จบแล้วไปทำอะไร

ช่างบริการ หจก.กิจเจริญยโสธร

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เมื่อจบการฝึก สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคง และเลี้ยงดูตยเองและครอบครัวได้