การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายนิพนธ์ - ละครวงษ์

หลักสูตรที่จบ

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

82 ม.3 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธ

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

ตำแหน่งช่างบริการ บริษัทโตโยต้ายโสธรจำกัด

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้