การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายสุริยนต์ - ศรีนามเกียรติ

หลักสูตรที่จบ

สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

424 ม.6 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

ประวัติ

ผู้เข้ารับการฝึกหลักสุตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์

จบแล้วไปทำอะไร

ช่างซ่อมบริการบริษัทโตโยต้ายโสธรจำกัด

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ผ่านการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานและประกอบอาชีพในสาขาที่ผ่านการฝึกอบรม และประกอบอาชีพที่มั่นคง