การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายฉลาด - อาจญาทา

หลักสูตรที่จบ

ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่น2/2545

เบอร์โทรศัพท์

0507994464

อีเมล์

-

ที่อยู๋

212 ม.4 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

ประวัติ

ผ่านการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่น2/2545

จบแล้วไปทำอะไร

ช่างบริการ บริษัทเอ็ม เจ มอเตอร์ยโสธรจำกัด

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพที่มั่นคง เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้