การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายเสริมศักดิ์ - นาถาบำรุง

หลักสูตรที่จบ

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์

0913474717

อีเมล์

sermsak_@hotmail.com

ที่อยู๋

312/372 ม.8 ต.ตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

ช่างประจำร้านร้านแอดไวซ์สาขายโสธร

ประสบความสำเร็จอย่างไร

หลังจากผ่านการฝึกอบรมช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ได้ทำงานประจำที่ร้านแอดไวซ์ สาขายโสธร รวมทั้งตั้งร้านอินเตอร์เน็ตที่บ้านเป็นการหารายได้เสริมอีกทาง ซึ่งสามารถทำงานเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้