การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายอนุสรณ์ - เกษศิริ

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

233 ม.4 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

ประวัติ

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์

จบแล้วไปทำอะไร

ช่างบริการบริษัทโตโยต้ายโสธรจำกัด

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ประกอบอาชีพตามที่ผ่านการฝึกอบรม และมีอาชีพที่มั่นคง