การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

27 ม.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานสากล สาขาการเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล

22 ม.ค. 2566 12

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 4/2566

20 ม.ค. 2566 16

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตรการฝึกยกระดับตามความสามารถ (CMI)

18 ม.ค. 2566 17

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งปม. 2566

2 พ.ย. 2565 78

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 ต.ค. 2565 133

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฯ งปม.2566

7 ก.ย. 2565 91

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 ก.ย. 2565 95

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

4 พ.ย. 2564 244

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

5 ต.ค. 2564 254

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

14 ธ.ค. 2563 517

จ้างเหมาบริการ

14 ธ.ค. 2563 496

การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด

15 มิ.ย. 2563 689

ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

22 เม.ย. 2563 623

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: โครงการอบรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ