การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

4 พ.ย. 2564 109

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

5 ต.ค. 2564 130

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

14 ธ.ค. 2563 366

จ้างเหมาบริการ

14 ธ.ค. 2563 365

การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด

15 มิ.ย. 2563 497

ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

22 เม.ย. 2563 468

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

19 ก.ย. 2560 856

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

20 ก.ย. 2559 964

ประกาศสอบซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2560

13 ก.ย. 2559 782

จำหน่ายคุรุภัณฑ์ขายทอดตลาด

10 ก.ค. 2558 885

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: พระราชกรณียกิจ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ