การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย

25 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนามือแรงงานเลยร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

24 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรสาขาการประกอบอาหารไทย

23 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนามือแรงงานเลยเข้าสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

21 พ.ย. 2565

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเลย เคลื่อนที่...สร้ารอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2/2565

18 พ.ย. 2565

สนพ.เลย มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ

17 พ.ย. 2565

สนพ.เลย ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557

16 พ.ย. 2565

สนพ.เลย เข้าให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557

15 พ.ย. 2565

สนพ.เลย เลยร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565

15 พ.ย. 2565