การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 4/2564 10/09/2564
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 3/2564 10/09/2564
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 09/09/2564
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 09/09/2564
รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23/04/2564
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 08/04/2564
สรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่2-2564 19/03/2564
สรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1-2564 19/03/2564
ผลการดำเนินงาน งปม.2564 16/03/2564
ผลงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก งปม.2564 15/03/2564
แผนงบประมาณ งปม. 2564 15/03/2564
แผนปฏิบัติการ งปม.2564 29/01/2564