การแสดงผล

+
-

ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ.2566

https://drive.google.com/drive/folders/1XUscqlaoDPXwmBW-5xOPMjP5NRHbuC8V

ไฟล์แนบ :: 82_Images_นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 24 มกราคม 2566 (3)_24032566150815_.jpg ดาวน์โหลด