การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

เลขที่ 323 หมู่ที่ 2 บ้านเพีย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ 042 810 801 โทรสาร 042 810 802

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.dsd.go.th/loei

E-mail : saraban-lei@dsd.go.th

Face book : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

https://www.facebook.com/dsdloeiskilloffice

 

ติดต่อเรา