การแสดงผล

+
-

ประกาศช่องทางการติดต่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เรื่อง  วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D127S0000000002400.pdf

ไฟล์แนบ :: 82_File_ม.10 เลย_17082566100849_.pdf ดาวน์โหลด