การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ออนไลน์ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
3 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
4 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
5 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
6 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
7 การใช้งาน Google application เพื่อเชิงธุรกิจ 30 ออนไลน์ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
8 การทำประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
9 การจักสาน 18 ปกติ 23 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
10 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ปกติ 12 มกราคม 2566 16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
11 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 ปกติ 12 มกราคม 2566 16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
12 การทำขนมไทย 30 ปกติ 12 มกราคม 2566 16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
13 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ปกติ 14 มกราคม 2566 21 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
14 ภาวะผู้นำ 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
15 การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
16 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
17 การปูกระเบื้อง 30 ปกติ 24 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
18 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟไม่เกิน 10 ตัน 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
19 ช่างเชื่อมแม็ก 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
20 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
21 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล 18 ปกติ 16 มีนาคม 2566 18 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
22 การเป็นหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ปกติ 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
23 การติดตั้งและใช้งานระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 18 ปกติ 27 มีนาคม 2566 29 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
24 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 280 ปกติ 3 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร