การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ISO9606-1 135 P BW FM1 s t09 PF ss nb 1 22 ม.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 6 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
3 ช่างเชื่อมแม็ก 1 18 มี.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
4 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 6 20 มี.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4 10 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 5 11 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 29 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
8 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 3 17 ส.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร