การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4 10 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 5 11 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 29 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร