การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ep.1-64 สรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2564

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประมวลภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ออกตรวจตราให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ