การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 3_File_4. ตารางสรุปฐานในการคำนวณเงินสมทบ ปี 48-ปัจจุบัน_09112565162802_.pdf 5
2 3_File_3. ขั้นตอนการยื่น สท.2 ผ่านระบบ PRB e-Service สำหรับผู้ประกอบกิจการ_09112565162801_.pdf 8
3 3_Images_ภาพ1 PR สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่ถึง 100 คน_18082566153052_.png 8
4 3_Images_ภาพ 2 PR คำถาม-คำตอบ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่ถึง 100 คน_18082566153052_.png 8
5 69_File_แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงาน สท.2 ปี 65_01022566142933_.pdf 6
6 69_File_แบบ ชอ. 2-1 (ข้อ7)70%_03022566163955_.pdf 6
7 69_File_แบบ ชอ.2 (ข้อ 6)25%_03022566164012_.pdf 7
8 69_File_ตารางนับวันยื่น 60 วัน สำหรับการฝึกอบรมปี 2566_16022566124143_.pdf 6
9 69_File_ฟอร์มรายละเอียดเกีั่ยวกับหลักสูตรใช้แนบในขั้นตอนที่ 3_07032566091421_.doc 7
10 754_File_dsdhr-FcDY3Tue51928_06052564110559_.pdf 412
11 หลักธรรมาภิบาล.pdf 671
12 ระเบียนสำนักนายก.pdf 534