การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: เจ้าหน้าที่ สนพ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำสถานประกอบการฯ เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ