การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร และกำหนดวันรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง

27 มิ.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบครั้งที่ 1 การทดสอบภาคความรู้ความสามารถ มีสิทธิเข้ารับการทดสอบครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

23 มิ.ย. 2565 42

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบครั้งที่ 1 การทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

21 มิ.ย. 2565 35

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร

10 มิ.ย. 2565 111

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ep.1-64 สรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2564

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประมวลภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ออกตรวจตราให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ