การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
99/9 ม.7 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทร.034-510617 โทรสาร 0 3451 0616

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0 3451 0617
กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ โทร. 0 3451 0617

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 0 3451 0617
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ โทร. 0 34510 617

แผนที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

ติดต่อเรา