การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14/09/2566
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 15/03/2565
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565 10/03/2565
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน) 18/03/2564
แผน/ผลพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด งปม. พ.ศ. 2564 18/03/2564
แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18/03/2564
แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน งปม.2560 03/10/2559
แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน งบประมาณ 2559 03/10/2559
ผลการพัฒนาฝีมืแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 03/10/2559