การแสดงผล

+
-

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5 ก.ย. 2559

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  1.รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูล 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน ๑ คัน สนใจขอรับเอกสารสอบราคาฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 กันยายน 2559 งานบริหารงานทั่วไป อาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-510617