การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรม การทำเบอเกอรี่ (30 ชั่วโมง) ฟรี!!!

4 พ.ย. 2565

รับสมัครฝึกอบรม ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

4 พ.ย. 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

4 พ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักผลิตสื่อและเนื้อหาออนไลน์ (Youtuber)

19 ต.ค. 2565

สนพ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ "คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 65" เปิดให้บริการคลินิกช่าง

6 ต.ค. 2565

วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับที่ 49

3 ต.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

3 ต.ค. 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2/2565 "ทบทวนมาตรการกำกับเรื่องการใช้รถยนต์ราชการ"

28 ก.ย. 2565

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2/2565 "ทบทวนมาตรการกำกับเรื่องการใช้รถยนต์ราชการ"

27 ก.ย. 2565