การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2567

19 ก.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการจัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

19 ก.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในการยื่นขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

19 ก.ค. 2567

รับสมัครฝึกอบรม ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 3 และ4

19 ก.ค. 2567

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ

18 ก.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

18 ก.ค. 2567

เชิญชวนลูกจ้างของสถานประกอบกิจการร่วมตอบแบบสำรวจ

17 ก.ค. 2567

รับสมัครฝึกอบรม

16 ก.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี มอบเช็คเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ก.ค. 2567