การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รุ่นที่ 6 สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ 1 บุญถาวร (13-15 ธันวาคม 2566) 10
14 รุ่นที่ 5 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาดำเนินการ (12-14 ธันวาคม 2566) 9
15 รุ่นที่ 4 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 (6-8 ธันวาคม 2566 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด) 12
16 รุ่นที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD (28 - 30 พฤศจิกายน 2566) 8
17 รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ดำเนินการจำนวน 2 สาขา (27-29 พฤศจิกายน 2566) 11
18 รุ่นที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 สาขา (17-19 พฤศจิกายน 2566) 30
19 ทะเบียนรายชื่อผู้ทดสอบ ปี 2560-2566 (ข้อมูล ณ 18 ธ.ค. 66) 581
20 รุ่นที่ 53 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC กรุงเทพมหานคร (25 ก.ย. - 5 ต.ค. 66) 315
21 รุ่นที่ 49 สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 (17 - 19 ก.ย. 66 วิทยาลัยการอาชีพไชยา) 93
22 รุ่นที่ 52 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 (27 - 29 ก.ย. 66 โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปาขอนแก่น) 113
23 รุ่นที่ 45 สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ (13 - 15 ก.ย. 66 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช) 67
24 รุ่นที่ 49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก (18 - 22 ก.ย. 66) 141